รถตักดินล้อยางยี่ห้อ KOMATSU รุ่น 515-2

รถตักล้อยาง
ยี่ห้อ KOMATSU
รุ่น  515-2
ขนาด  - ตัน
เครื่องยนต์ 6D105 ขนาด 6 สูบ
ไม่มีหัวเก๋ง เอวอ่อน
ชั่วโมง - ชั่วโมง