ตู้ปั่นไฟ 10 KVA

ตู้ปั่นไฟ
ยี่ห้อ -
รุ่น  -
กำลังไฟ 10 KVA พร้อมเชื่อม
เครื่องยนต์ 3 สูบ