ตู้ปั่นไฟ 210

ตู้ปั่นไฟ
ยี่ห้อ NES
รุ่น  NES210SH-
กำลังไฟ 210 KVA
เครื่องยนต์ EK130