ตู้ปั่นไฟ AIRMAN

ตู้ปั่นไฟ
ยี่ห้อ AIRMAN
รุ่น  SDG45S
กำลังไฟ 60 KVA
เครื่องยนต์ HINO WO4D