ตู้ลม 180

ตู้ลม
ยี่ห้อ DENYO
รุ่น  DPS180
กำลังลม 180 PS